Açık Veri (Open Data): Herhangi bir amaç için herkes tarafından serbestçe erişilebilen, kullanılabilen, yeniden kullanılabilen, değiştirilebilen ve paylaşılabilen veriler.


Açık Veri Portalı: Veri kataloğu sağlayan, verileri sadece erişilebilir kılmakla kalmayıp, aynı zamanda kuruluşlar için bir yayınlama iş akışı sunan veri kullanıcıları için bulunabilir hale getiren açık verileri yayınlamak için kullanılan bir web platformu.


API - Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü): Makinelerin internet üzerinden makineler arası iletişim kurmasını sağlayan yazılım. API'ler, uygulamaların veri setinin tamamını indirmeden, yalnızca ihtiyaç duydukları verileri doğrudan okumasına olanak tanır.


Bağlı Açık Veri (LOD - Linked Open Data): Genellikle herkesin görme yetkisine sahip olduğu ve orijinal veri kaynağını bozmadan herhangi bir veriye ekleyebildiği sanal bir veri bulutu. Bağlı Açık Veri (LOD), açık bir lisans altında yayınlanan ve yeniden kullanımını ücretsiz olarak engellemeyen bağlı veridir.


CSV - Comma Separated Values (Virgülle Ayrılmış Değerler Dosyası): Her veri satırının yeni bir satırda olduğu ve her satırdaki değerleri virgülle ayırdığı, verilerin düz metin dosyasında depolandığı elektronik tablolar için standart bir biçim.


Dosya Formatı: Dosya formatı, dosyanın dahili düzenini ifade eder. Örneğin, CSV ve XLS dosyaları farklı yapılandırılmış olsa da benzer görünebilir.


Etiket (Tag): Bir bilgi parçasına veya dosyaya atanan bir anahtar kelime veya terim.


İnsan Tarafından Okunabilir (Human Readable): İnsanlar tarafından kolayca okunabilen bir biçimdeki veriler.


JSON (Javascript Nesne Gösterimi): Karmaşık veri yapılarını tanımlayabilen, hem makine hem de insan tarafından okunabilen, platformdan ve programlama dilinden bağımsız olan ve uygulamalar, programlar ve bilgisayar sistemleri arasında veri alışverişi için bir format.


Makinece Okunabilir (Machine Readable): İnsan müdahalesi olmaksızın bir bilgisayar tarafından kolayca işlenebilecek biçimdeki bilgi veya veriler.


PDF (Taşınabilir Belge Formatı): Çok platformlu bir dosya biçimi, ancak makine tarafından okunamaz ve açık veri olarak kabul edilmez.


Uygulama (App - Application): Web'de veya cep telefonlarında çalışmak üzere tasarlanmış, büyük veritabanlarına bağlanan bir yazılım parçası.


Üstveri (Metadata): Veri kümesi hakkındaki bilgiler. Başlık, açıklama, toplama yöntemi, sınırlamalar, yazar, yayıncı, lisans gibi bilgileri içerir.


XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili): Verileri İnternet üzerinden depolamak, taşımak ve paylaşmak için tasarlanmış esnek bir dosya biçimi.


Varsayılan Olarak Açık (Open by Default): Sadece mahremiyet, gizlilik ve güvenlik nedenleriyle verilerin saklanarak, diğer tüm verilerin açıklanması ilkesi.


Veri: Bilgi parçalarını içeren listeler, tablolar, grafikler ve görüntüler.


Veri Anonimleştirme: Verilerin gizli bilgileri kaldırarak kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri önleme işlemi.


Veri Görselleştirme: Verilerin görsel bir temsili, genellikle verilerle iletişim kurmanın en kolay yoludur.


Veri Seti: Organize veri topluluğu, genellikle bir tablodaki veri öğelerinden oluşur.