Açık Veri Portalında paylaşılan verilerin kullanımına ilişkin koşulları ve taahhütleri belirten aşağıdaki sözleşmeyi kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Bu şartların ihlali durumunda veri kullanma hakkınız otomatik olarak sona erecektir. Bu koşullar, tüm ziyaretçiler ve kullanıcılar için geçerlidir ve Açık Veri Portalı üzerinden veri yayınlayan Veri Sağlayıcılar tarafından belirlenen ek kullanım koşullarını da içerir.

Tanımlar:

• Veri: Açık Veri Portalı üzerinden indirilebilecek telif hakkı ile korunan bilgiler.

• Veri Sağlayıcı: Bu lisans kapsamında veri sağlayan kişi veya kuruluş.

• Lisans Veren: Belirli lisanslar ile veri verme yetkisine sahip herhangi bir taraf.

Kullanım Koşullarının Kabulü: Verileri indirerek ve/veya kullanarak, Kullanım Koşullarını kabul etmiş ve bu koşulları temsil ettiğiniz kuruluşta yetkiye sahip olduğunuzu beyan etmiş olursunuz.

Fikri Mülkiyet Hakları: Bu sitede sunulan verilerin fikri mülkiyet hakları Kurumumuza aittir ve kullanım koşullarının kabulü ile bu haklar devredilmiş olarak kabul edilemez.

Garantilerin Hariç Tutulması: Veriler, Veri Sağlayıcılar ve Lisans Veren tarafından derlenen ve işlenen bilgileri içerir. Veri Sağlayıcılar ve Lisans Veren, veri setlerindeki bilgilerin doğruluğuna dair garanti vermez.

Sorumluluk ve Tazminat Sınırlaması: Veri Sağlayıcılar ve Lisans Veren, hatalı verilerin neden olduğu kayıp veya zararlardan doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Koşulların Kabulü: Verileri içeren dosyada veya bu verilere erişilen sayfada belirtilen ek hüküm ve koşullara uymak zorundasınız.

Genel Hükümler: Bu Kullanım Koşullarından kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü için Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir. Herhangi bir haktan feragat, yazılı bir anlaşma haricinde geçerli değildir. Herhangi bir hükmün geçersiz sayılması durumunda geri kalan hükümler yürürlükte kalacaktır.

Değişiklik Bildirimi: Lisans Veren, Kullanım Koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve değişiklikler, aksi belirtilmedikçe, yayınlandıktan sonra geçerlidir.

Veri Sağlayıcılar ve Lisans Veren, Açık Veri Portalında bulunan verilerin yetkili kaynaklarıdır ve veri kalitesinden sorumludur. Bu birimler, Web Sitesinden erişilen veri kümelerinin sürüm kontrolünü yapar ve verilerin güncellenme sıklığını belirtebilir. Veri kümelerinin eski sürümleri saklanmayacaktır.